ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

Introduction

ดุมล้อรุ่นใหม่ที่ใช้กับตลับลูกปืนบางรุ่นจะปรับไม่ได้ต้องเปลี่ยนตลับลูกปืนใหม่ ส่วนดุมล้อระบบลูกปืนเม็ด (cup and cone) สามารถปรับหรือซ่อมได้

Step 1

การเข้าถึงกระดุมล้อระบบลูกปืนเม็ด - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

การเข้าถึงกระดุมล้อระบบลูกปืนเม็ด

ถอดโครงล้อออกเพื่อเข้าไปถึงดุมล้อหลัง

Step 2

ใช้ทางด้านซ้าย - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

ใช้ทางด้านซ้าย

ตรงล้อหลังตัวกรวยและแป้นเกลียวล็อคตรงฝั่งไดรฟ์จะเข้าไปไม่ได้ ตัวแป้นเกลียวและกรวยฝั่งขวาต้องล็อคให้ดีทั้งคู่และปรับคลายได้ทางอีกฝั่ง ถ้าไม่ล็อคแป้นเกลียวและกรวยฝั่งขวาเข้าด้วยกัน ดุมล้ออาจหลุดและต้องซ่อม

Step 3

ประแจทรง Spanner - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

ประแจทรง Spanner

ระบบลูกปืนเม็ด มีแป้นเกลียวล็อคอยู่ด้านนอก บางครั้งก็ใส่วงแหวนหรือกรวยติดกับซี่ล้อแบน ประแจ spanner ลักษณะบางๆ เหมาะกับซี่ล้อแบน คุณต้องใช้อันที่มันพอดี ขนาดของมันน่าจะประมาณ 13มม. กับ 16มม.

Step 4

การปลดล็อค - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

การปลดล็อค

จับแกนล้อกับที่รองเพลาให้แน่นและหมุนแป้นเกลียวปลดล็อคตลับลูกปืนไปทางย้อนเข็มนาฬิกา

Step 5

ปรับดุมล้อหลัง - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

ปรับดุมล้อหลัง

หมุนกรวยเข้าออกเพื่อขันตลับลูกปืนตรงดุมล้อหลังให้แน่นหรือคลายให้หลวม ปรับและตรวจสอบตลับลูกปืนสองฝั่งอีกอีกครั้ง

Step 6

การล็อค - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

การล็อค

เมื่อตลับลูกปืนตรงดุมล้อหลังอยู่ในตำแหน่งดีที่ไม่หลวมหรือฝืดเกินไป ให้จับกรวยและหมุนแป้นเกลียวล็อคให้แน่นเพื่อล็อคตลับลูกปืน

Step 7

การตรวจสอบ - ปรับดุมล้อหลังระบบลูกปืนเม็ด

การตรวจสอบ

ตรวจสอบตลับลูกปืนที่ดุมล้อหลังและทำการปรับใหม่ถ้าจำเป็น การล็อคอาจเปลี่ยนความฝืดของตลับลูกปืนได้ ดังนั้นครั้งแรกคุณล็อคแล้วฝืดเกินไปให้ลองใหม่อีกครั้งและคลายตลับลูกปืนให้หลวมกว่าสักเล็กน้อย